Obrasci.

Informišite se o kupovini stana i povratu poreza na dodatu vrednost.

APR podaci

Poslovno ime: PRONIX DOO ZA KONSALTING I INVESTICIJE NOVI SAD

Skraćeno ime: PRONIX DOO NOVI SAD

Matični broj: 20097426

PIB broj: 104122545

Sedište: Tolstojeva 39, Novi Sad

Direktor: Niko Pejić

Banka:

160-0000000407811-07 kod Banca Intesa AD Beograd

250-2070001425770-34 kod Eurobank Direktna AD

265-2010310009674-39 kod Raiffeisen Banka AD Beograd

170-0030017944000-51 kod UniCredit Bank Srbija AD Beograd

105-0000002679876-52 kod AIK Banka AD Beograd

Preuzmite obrasce za povrat PDV-a:

1. Obrazac IKPS-PDV / Izjava kupca da kupuje prvi stan - OVDE

2. Zahtev kupca prvog stana za refundaciju PDV-a - OVDE

3. Uputstvo za refundaciju PDV-a - OVDE

 

Ponudi lokaciju

Sime Matavulja 16, Novi Sad

Lokacije u pripremi

Ukoliko ste zainteresovani za ovu lokaciju, popunite podatke ispod.